Automatisch opslaan

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Automatisch opslaan

veenberendjan
Beste Open Office.
Sinds de laatste update van Open Office heb ik grote problemen met het automatisch opslaan van de tekst waaraan ik werk. Om de haverklap wordt het document opgeslagen en dat kost heeeel veel tijd. Kunt U mij per omgaande informeren hoe ik dit kan uitschakelen en eventueel het opslaan handmatig kan doen. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.          Berend Jan Veen.

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Automatisch opslaan

Martin Groenescheij
Google Translate:

> Best Open Office.
> Since the last update of Open Office I have major problems with
> automatically saving the text I am working on. Every now and then the
> document is stored and that takes a lot of time. Can you inform me
> immediately how I can disable this and possibly save it manually.
> Thank you in advance my heartfelt thanks. Berend Jan Veen.
Go to Tools -> Options -> Load/Save -> General and set Save AutoRecovery
information every to a value that create less disturbance.
This means that in case of a system or power failure you can loose your
work up to the time set in this option.


On 30/12/17 1:50 PM, [hidden email] wrote:
> Beste Open Office.
> Sinds de laatste update van Open Office heb ik grote problemen met het automatisch opslaan van de tekst waaraan ik werk. Om de haverklap wordt het document opgeslagen en dat kost heeeel veel tijd. Kunt U mij per omgaande informeren hoe ik dit kan uitschakelen en eventueel het opslaan handmatig kan doen. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.          Berend Jan Veen.