Fwd: Błąd programu

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Błąd programu

Krystian Przeździecki


---------- Forwarded message ---------
Od: Krystian Przeździecki <[hidden email]>
Date: pon., 29 lip 2019 o 13:28
Subject: Błąd programu
To: <[hidden email]>


Witam,
cyklicznie przy otwieraniu programu pojawia się błąd w postaci czarnych okienek i braku możliwości przewijania tekstu. Dodałem zdjęcia do załącznika. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. 

Pozdrawiam
Krystian


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: Błąd programu

Dave AOO
On 29.07.2019 12:43, Krystian Przeździecki wrote:

> ---------- Forwarded message ---------
> Od: Krystian Przeździecki <[hidden email]>
> Date: pon., 29 lip 2019 o 13:28
> Subject: Błąd programu
>
> Witam,
> cyklicznie przy otwieraniu programu pojawia się błąd w postaci czarnych
> okienek i braku możliwości przewijania tekstu. Dodałem zdjęcia do
> załącznika. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. 
>
> Pozdrawiam
> Krystian

A very rough Polish to English translation:
<Q>
Hello,
A black error occurs cyclically when the program is opened windows and
no scrolling of the text. I added photos to attachment. I am asking for
help in solving the problem.
Best wishes
Krystian
</Q>

A copy of Krystian's screen capture can be found here:
http://www.mediafire.com/view/i8qkj8y1r89ossq/Krystian%2527s_Capture.png/file

Note: Krystian is not subscribed to this list.---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]