Polish translation

classic Classic list List threaded Threaded
11 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Polish translation

Piotr Iwan
Dear Open Office Team!
I would like to help you in translating your software and website into
Polish language.

Best regards,
Peter

Pozdrawiam,
Piotr Iwan
*mobile: (48) 603 960 580*
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Polish translation

Jim Zimon
I am retired.


Sent from my iPhone

On May 24, 2017, at 8:55 AM, Piotr Iwan <[hidden email]> wrote:

Dear Open Office Team!
I would like to help you in translating your software and website into
Polish language.

Best regards,
Peter

Pozdrawiam,
Piotr Iwan
*mobile: (48) 603 960 580*

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Polish translation

Matthias Seidel
In reply to this post by Piotr Iwan
Hi Piotr, Dzien dobry!

Regarding the homepage:
The main and the download page are already done, but if you find
something to improve, just drop me a line.

Several other pages still need to be translated, beginning with:
https://www.openoffice.org/pl/product/index.html
and the sub-pages.

For the moment you can send me the translated text, I will then put it
online.

To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
https://openoffice.apache.org/translate.html
especially those referring to "Pootle".

Kind regards, Matthias

Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:

> Dear Open Office Team!
> I would like to help you in translating your software and website into
> Polish language.
>
> Best regards,
> Peter
>
> Pozdrawiam,
> Piotr Iwan
> *mobile: (48) 603 960 580*
>


smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Odp: Re: Polish translation

materspei
Hi.   Here&#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org   1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;  what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very well translate to polish i will send you good translation.   2.&#34;Apache OpenOffice Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;   3.&#34;Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&#34; - &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34; , &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;    4.&#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for
    anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie całej książki.&#34;   5.&#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet with all the tools
    you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
    or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;   6.&#34; www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful
    way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;   7.&#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from
    simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;   8.&#34; www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly.
    Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
    Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you create
    mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
    your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;   10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34; - &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego  Apache OpenOffice to dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.   11.&#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;   12.&#34;The  www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature
  and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;   13.&#34;Many millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;   14.&#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended the product&#34; - &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34; , &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;   15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
  hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;   16.&#34;Apache OpenOffice is  easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;   17.&#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
  has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;   18.&#34;Few  www.openoffice.org language barriers  - if it&#39;s not yet available in your language,
  the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych - jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;   19.&#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;   20.&#34;Apache OpenOffice is  free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest darmowym programem:&#34;   21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;   22.&#34;Install it on as many PCs as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;   23.&#34;Use it for any purpose - private, educational, government and public
  administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;   24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34; - &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników, itd.&#34;   25.&#34;Apache OpenOffice is  standards compliant: &#34; - &#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&#34;   26.&#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS   www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300)
  as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu pliku.&#34;   27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -   &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;    28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below)  - &#34;Produkty&#34;   29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;   30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;   31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34; or &#34;Opinie&#34;
                  Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;[hidden email]&gt; napisał(a):


                   Hi Piotr, Dzien dobry!

 Regarding the homepage:
 The main and the download page are already done, but if you find
 something to improve, just drop me a line.

 Several other pages still need to be translated, beginning with:
 www.openoffice.org www.openoffice.org
 and the sub-pages.

 For the moment you can send me the translated text, I will then put it
 online.

 To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
 openoffice.apache.org openoffice.apache.org
 especially those referring to &#34;Pootle&#34;.

 Kind regards, Matthias

 Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:

 Dear Open Office Team!
 I would like to help you in translating your software and website into
 Polish language.

 Best regards,
 Peter

 Pozdrawiam,
 Piotr Iwan
 *mobile: (48) 603 960 580*
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Re: Polish translation

Matthias Seidel
Hi,

Thank you for your translations, there is always room for improvement. ;-)

You can always see the original by going to https://www.openoffice.org.

So in this case it is "Apache OpenOffice 4.1.3 released" It just means:
Apache OpenOffice 4.1.3 is released/available.
How would you translate that to polish?

I will try to extract your translations for the product page as the mail
displays oddly formatted for me...
Maybe you can send them again?

Kind regards, Matthias


Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:

> Hi.   Here&#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org   1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;  what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very well translate to polish i will send you good translation.   2.&#34;Apache OpenOffice Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;   3.&#34;Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
> download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&#34; - &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34; , &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;    4.&#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for
>     anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie całej książki.&#34;   5.&#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet with all the tools
>     you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>     or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;   6.&#34; www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful
>     way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;   7.&#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from
>     simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;   8.&#34; www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly.
>     Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>     Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you create
>     mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>     your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;   10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34; - &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego  Apache OpenOffice to dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.   11.&#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;   12.&#34;The  www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature
>   and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;   13.&#34;Many millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;   14.&#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended the product&#34; - &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34; , &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;   15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>   hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;   16.&#34;Apache OpenOffice is  easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;   17.&#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>   has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;   18.&#34;Few  www.openoffice.org language barriers  - if it&#39;s not yet available in your language,
>   the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych - jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;   19.&#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;   20.&#34;Apache OpenOffice is  free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest darmowym programem:&#34;   21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;   22.&#34;Install it on as many PCs as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;   23.&#34;Use it for any purpose - private, educational, government and public
>   administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;   24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34; - &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników, itd.&#34;   25.&#34;Apache OpenOffice is  standards compliant: &#34; - &#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&#34;   26.&#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS   www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300)
>   as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu pliku.&#34;   27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -   &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;    28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below)  - &#34;Produkty&#34;   29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;   30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;   31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34; or &#34;Opinie&#34;    
>                
>              
>                
>                  
>                   Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;[hidden email]&gt; napisał(a):
>                  
>                  
>                    Hi Piotr, Dzien dobry!
>  
>  Regarding the homepage:
>  The main and the download page are already done, but if you find
>  something to improve, just drop me a line.
>  
>  Several other pages still need to be translated, beginning with:
>  www.openoffice.org www.openoffice.org
>  and the sub-pages.
>  
>  For the moment you can send me the translated text, I will then put it
>  online.
>  
>  To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
>  openoffice.apache.org openoffice.apache.org
>  especially those referring to &#34;Pootle&#34;.
>  
>  Kind regards, Matthias
>  
>  Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:
>  
>  Dear Open Office Team!
>  I would like to help you in translating your software and website into
>  Polish language.
>  
>  Best regards,
>  Peter
>  
>  Pozdrawiam,
>  Piotr Iwan
>  *mobile: (48) 603 960 580*
>


smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Re: Polish translation

info@wpta.ac.uk
please remove me from this  

Kind regards, Vladimir

> On 27 May 2017, at 14:11, Matthias Seidel <[hidden email]> wrote:
>
> Hi,
>
> Thank you for your translations, there is always room for improvement. ;-)
>
> You can always see the original by going to https://www.openoffice.org.
>
> So in this case it is "Apache OpenOffice 4.1.3 released" It just means:
> Apache OpenOffice 4.1.3 is released/available.
> How would you translate that to polish?
>
> I will try to extract your translations for the product page as the mail
> displays oddly formatted for me...
> Maybe you can send them again?
>
> Kind regards, Matthias
>
>
>> Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:
>> Hi.   Here&#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org   1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;  what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very well translate to polish i will send you good translation.   2.&#34;Apache OpenOffice Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;   3.&#34;Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
>> download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&#34; - &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34; , &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;    4.&#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for
>>    anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie całej książki.&#34;   5.&#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet with all the tools
>>    you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>>    or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;   6.&#34; www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful
>>    way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;   7.&#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from
>>    simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;   8.&#34; www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly.
>>    Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>>    Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you create
>>    mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>>    your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;   10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34; - &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego  Apache OpenOffice to dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.   11.&#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;   12.&#34;The  www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature
>>  and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;   13.&#34;Many millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;   14.&#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended the product&#34; - &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34; , &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;   15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>>  hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;   16.&#34;Apache OpenOffice is  easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;   17.&#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>>  has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;   18.&#34;Few  www.openoffice.org language barriers  - if it&#39;s not yet available in your language,
>>  the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych - jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;   19.&#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
>> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;   20.&#34;Apache OpenOffice is  free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest darmowym programem:&#34;   21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;   22.&#34;Install it on as many PCs as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;   23.&#34;Use it for any purpose - private, educational, government and public
>>  administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;   24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34; - &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników, itd.&#34;   25.&#34;Apache OpenOffice is  standards compliant: &#34; - &#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&#34;   26.&#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS   www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300)
>>  as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu pliku.&#34;   27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -   &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;    28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below)  - &#34;Produkty&#34;   29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;   30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;   31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34; or &#34;Opinie&#34;    
>>
>>
>>
>>
>>                  Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;[hidden email]&gt; napisał(a):
>>
>>
>>                   Hi Piotr, Dzien dobry!
>>
>> Regarding the homepage:
>> The main and the download page are already done, but if you find
>> something to improve, just drop me a line.
>>
>> Several other pages still need to be translated, beginning with:
>> www.openoffice.org www.openoffice.org
>> and the sub-pages.
>>
>> For the moment you can send me the translated text, I will then put it
>> online.
>>
>> To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
>> openoffice.apache.org openoffice.apache.org
>> especially those referring to &#34;Pootle&#34;.
>>
>> Kind regards, Matthias
>>
>> Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:
>>
>> Dear Open Office Team!
>> I would like to help you in translating your software and website into
>> Polish language.
>>
>> Best regards,
>> Peter
>>
>> Pozdrawiam,
>> Piotr Iwan
>> *mobile: (48) 603 960 580*
>>
>
>


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Re: Polish translation

Matthias Seidel
Simply do it yourself: ;-)

https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#localization-mailing-list-public

Kind regards, Matthias


Am 27.05.2017 um 15:14 schrieb [hidden email]:

> please remove me from this  
>
> Kind regards, Vladimir
>
>> On 27 May 2017, at 14:11, Matthias Seidel <[hidden email]> wrote:
>>
>> Hi,
>>
>> Thank you for your translations, there is always room for improvement. ;-)
>>
>> You can always see the original by going to https://www.openoffice.org.
>>
>> So in this case it is "Apache OpenOffice 4.1.3 released" It just means:
>> Apache OpenOffice 4.1.3 is released/available.
>> How would you translate that to polish?
>>
>> I will try to extract your translations for the product page as the mail
>> displays oddly formatted for me...
>> Maybe you can send them again?
>>
>> Kind regards, Matthias
>>
>>
>>> Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:
>>> Hi.   Here&#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org   1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;  what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very well translate to polish i will send you good translation.   2.&#34;Apache OpenOffice Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;   3.&#34;Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
>>> download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&#34; - &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34; , &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;    4.&#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for
>>>    anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie całej książki.&#34;   5.&#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet with all the tools
>>>    you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>>>    or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;   6.&#34; www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful
>>>    way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;   7.&#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from
>>>    simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;   8.&#34; www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly.
>>>    Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>>>    Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you create
>>>    mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>>>    your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;   10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34; - &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego  Apache OpenOffice to dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.   11.&#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;   12.&#34;The  www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature
>>>  and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;   13.&#34;Many millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;   14.&#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended the product&#34; - &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34; , &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;   15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>>>  hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;   16.&#34;Apache OpenOffice is  easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;   17.&#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>>>  has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;   18.&#34;Few  www.openoffice.org language barriers  - if it&#39;s not yet available in your language,
>>>  the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych - jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;   19.&#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
>>> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;   20.&#34;Apache OpenOffice is  free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest darmowym programem:&#34;   21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;   22.&#34;Install it on as many PCs as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;   23.&#34;Use it for any purpose - private, educational, government and public
>>>  administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;   24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34; - &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników, itd.&#34;   25.&#34;Apache OpenOffice is  standards compliant: &#34; - &#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&#34;   26.&#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS   www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300)
>>>  as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu pliku.&#34;   27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -   &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;    28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below)  - &#34;Produkty&#34;   29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;   30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;   31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34; or &#34;Opinie&#34;    
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>                  Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;[hidden email]&gt; napisał(a):
>>>
>>>
>>>                   Hi Piotr, Dzien dobry!
>>>
>>> Regarding the homepage:
>>> The main and the download page are already done, but if you find
>>> something to improve, just drop me a line.
>>>
>>> Several other pages still need to be translated, beginning with:
>>> www.openoffice.org www.openoffice.org
>>> and the sub-pages.
>>>
>>> For the moment you can send me the translated text, I will then put it
>>> online.
>>>
>>> To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
>>> openoffice.apache.org openoffice.apache.org
>>> especially those referring to &#34;Pootle&#34;.
>>>
>>> Kind regards, Matthias
>>>
>>> Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:
>>>
>>> Dear Open Office Team!
>>> I would like to help you in translating your software and website into
>>> Polish language.
>>>
>>> Best regards,
>>> Peter
>>>
>>> Pozdrawiam,
>>> Piotr Iwan
>>> *mobile: (48) 603 960 580*
>>>
>>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
> For additional commands, e-mail: [hidden email]
>


smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Re: Polish translation

Matthias Seidel
In reply to this post by materspei
Thanks again for translating!

I put everything online now. However I still need a few more strings:

EN: It's easy to change to Apache OpenOffice - the software reads all
major competitors' files
PL:

EN: Wordprocessor
PL:

EN: Spreadsheet
PL:

EN: Presentation program
PL:

EN: Vector drawing tool
PL:

EN: Database
PL:

EN: Mathematical function creator
PL:

Kind regards, Matthias


Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:

> Hi.   Here&#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org   1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;  what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very well translate to polish i will send you good translation.   2.&#34;Apache OpenOffice Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;   3.&#34;Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
> download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&#34; - &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34; , &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;    4.&#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for
>     anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie całej książki.&#34;   5.&#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet with all the tools
>     you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>     or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;   6.&#34; www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful
>     way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;   7.&#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from
>     simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;   8.&#34; www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly.
>     Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>     Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you create
>     mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>     your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;   10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34; - &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego  Apache OpenOffice to dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.   11.&#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;   12.&#34;The  www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature
>   and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;   13.&#34;Many millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;   14.&#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended the product&#34; - &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34; , &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;   15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>   hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;   16.&#34;Apache OpenOffice is  easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;   17.&#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>   has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;   18.&#34;Few  www.openoffice.org language barriers  - if it&#39;s not yet available in your language,
>   the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych - jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;   19.&#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;   20.&#34;Apache OpenOffice is  free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest darmowym programem:&#34;   21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;   22.&#34;Install it on as many PCs as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;   23.&#34;Use it for any purpose - private, educational, government and public
>   administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;   24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34; - &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników, itd.&#34;   25.&#34;Apache OpenOffice is  standards compliant: &#34; - &#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&#34;   26.&#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS   www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300)
>   as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu pliku.&#34;   27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -   &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;    28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below)  - &#34;Produkty&#34;   29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;   30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;   31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34; or &#34;Opinie&#34;    
>                
>              
>                
>                  
>                   Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;[hidden email]&gt; napisał(a):
>                  
>                  
>                    Hi Piotr, Dzien dobry!
>  
>  Regarding the homepage:
>  The main and the download page are already done, but if you find
>  something to improve, just drop me a line.
>  
>  Several other pages still need to be translated, beginning with:
>  www.openoffice.org www.openoffice.org
>  and the sub-pages.
>  
>  For the moment you can send me the translated text, I will then put it
>  online.
>  
>  To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
>  openoffice.apache.org openoffice.apache.org
>  especially those referring to &#34;Pootle&#34;.
>  
>  Kind regards, Matthias
>  
>  Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:
>  
>  Dear Open Office Team!
>  I would like to help you in translating your software and website into
>  Polish language.
>  
>  Best regards,
>  Peter
>  
>  Pozdrawiam,
>  Piotr Iwan
>  *mobile: (48) 603 960 580*
>


smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Re: Polish translation

materspei
In reply to this post by materspei
No problem i will send this email again tomorrow , because today I don't have access to internet.

Wysłane z telefonu Sony Ericsson Xperia arc

Użytkownik Matthias Seidel <[hidden email]> napisał:

>Hi,
>
>Thank you for your translations, there is always room for improvement. ;-)
>
>You can always see the original by going to https://www.openoffice.org.
>
>So in this case it is "Apache OpenOffice 4.1.3 released" It just means:
>Apache OpenOffice 4.1.3 is released/available.
>How would you translate that to polish?
>
>I will try to extract your translations for the product page as the mail
>displays oddly formatted for me...
>Maybe you can send them again?
>
>Kind regards, Matthias
>
>
>Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:
>> Hi.   Here&#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org   1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;  what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very well translate to polish i will send you good translation.   2.&#34;Apache OpenOffice Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;   3.&#34;Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
>> download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&#34; - &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34; , &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;    4.&#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for
>>     anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie całej książki.&#34;   5.&#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet with all the tools
>>     you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>>     or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;   6.&#34; www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful
>>     way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;   7.&#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from
>>     simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;   8.&#34; www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly.
>>     Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>>     Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you create
>>     mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>>     your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;   10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34; - &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego  Apache OpenOffice to dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.   11.&#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;   12.&#34;The  www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature
>>   and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;   13.&#34;Many millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;   14.&#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended the product&#34; - &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34; , &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;   15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>>   hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;   16.&#34;Apache OpenOffice is  easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;   17.&#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>>   has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;   18.&#34;Few  www.openoffice.org language barriers  - if it&#39;s not yet available in your language,
>>   the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych - jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;   19.&#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
>> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;   20.&#34;Apache OpenOffice is  free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest darmowym programem:&#34;   21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;   22.&#34;Install it on as many PCs as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;   23.&#34;Use it for any purpose - private, educational, government and public
>>   administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;   24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34; - &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników, itd.&#34;   25.&#34;Apache OpenOffice is  standards compliant: &#34; - &#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&#34;   26.&#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS   www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300)
>>   as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu pliku.&#34;   27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -   &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;    28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below)  - &#34;Produkty&#34;   29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;   30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;   31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34; or &#34;Opinie&#34;    
>>                
>>              
>>                
>>                  
>>                   Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;[hidden email]&gt; napisał(a):
>>                  
>>                  
>>                    Hi Piotr, Dzien dobry!
>>  
>>  Regarding the homepage:
>>  The main and the download page are already done, but if you find
>>  something to improve, just drop me a line.
>>  
>>  Several other pages still need to be translated, beginning with:
>>  www.openoffice.org www.openoffice.org
>>  and the sub-pages.
>>  
>>  For the moment you can send me the translated text, I will then put it
>>  online.
>>  
>>  To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
>>  openoffice.apache.org openoffice.apache.org
>>  especially those referring to &#34;Pootle&#34;.
>>  
>>  Kind regards, Matthias
>>  
>>  Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:
>>  
>>  Dear Open Office Team!
>>  I would like to help you in translating your software and website into
>>  Polish language.
>>  
>>  Best regards,
>>  Peter
>>  
>>  Pozdrawiam,
>>  Piotr Iwan
>>  *mobile: (48) 603 960 580*
>>
>
>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Re: Polish translation

Matthias Seidel
Hi,

see my other mail. I have been able to extract everything except one
sentence I could not find.
Additionally there are some popups to translate...

Regards, Matthias


Am 29.05.2017 um 07:56 schrieb Pp:

> No problem i will send this email again tomorrow , because today I don't have access to internet.
>
> Wysłane z telefonu Sony Ericsson Xperia arc
>
> Użytkownik Matthias Seidel <[hidden email]> napisał:
>
>> Hi,
>>
>> Thank you for your translations, there is always room for improvement. ;-)
>>
>> You can always see the original by going to https://www.openoffice.org.
>>
>> So in this case it is "Apache OpenOffice 4.1.3 released" It just means:
>> Apache OpenOffice 4.1.3 is released/available.
>> How would you translate that to polish?
>>
>> I will try to extract your translations for the product page as the mail
>> displays oddly formatted for me...
>> Maybe you can send them again?
>>
>> Kind regards, Matthias
>>
>>
>> Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:
>>> Hi.   Here&#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org   1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&#34;  what&#39;s the sentence on english version of your site is it &#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&#34;? So if i&#39;m correct, translation in polish should be &#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&#34; or &#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&#34; Let me know what&#39;s the sentence on english version of site and if it&#39;s not very well translate to polish i will send you good translation.   2.&#34;Apache OpenOffice Product Description&#34; - &#34;Apache OpenOffice opis produktu&#34;   3.&#34;Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
>>> download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&#34; - &#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&#34; , &#34;pobierz go teraz&#34; means &#34;download it now&#34;    4.&#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for
>>>     anything from writing a quick letter to producing an entire book.&#34; - &#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie całej książki.&#34;   5.&#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet with all the tools
>>>     you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
>>>     or sizzling graphics.&#34; - &#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&#34;   6.&#34; www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful
>>>     way to create effective multimedia presentations.&#34; - &#34;Impress najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&#34;   7.&#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from
>>>     simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&#34; - &#34;Draw pozwala na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&#34;   8.&#34; www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly.
>>>     Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
>>>     Apache OpenOffice.&#34; - &#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you create
>>>     mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
>>>     your formulas into the equation editor.&#34; - &#34;Math da ci możliwość stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego wpisywania wzorów w edytorze równań.&#34;   10.&#34;Why Apache OpenOffice?&#34; - &#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&#34; or &#34;Dlaczego  Apache OpenOffice to dobry wybór?&#34;, second translation means something like &#34;Why apache OpenOfiice is the right choice?&#34;, both polish translation are correct.   11.&#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&#34; - &#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&#34;   12.&#34;The  www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature
>>>   and powerful product&#34; - &#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&#34; , &#34;korzenie Apache OpenOffice&#34; means &#34;The roots of Apache OpenOffice&#34;   13.&#34;Many millions of users&#34; - &#34;Wiele milionów użytkowników&#34;   14.&#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended the product&#34; - &#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&#34; , &#34;niezależnych recenzentów&#34; means &#34; independent reviewers&#34;   15.&#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
>>>   hide - the product stands or falls on its reputation&#34; - &#34;Z w pełni otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje się lub upada zależąc od swojej reputacji&#34;   16.&#34;Apache OpenOffice is  easy to use :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&#34;   17.&#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
>>>   has used a competitive product&#34; - &#34;Program będzie wyglądał i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&#34;   18.&#34;Few  www.openoffice.org language barriers  - if it&#39;s not yet available in your language,
>>>   the chances are it will be soon&#34; - &#34;Zaledwie kilka barier językowych - jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&#34; &#34;barier językowych&#34; means &#34;language barriers&#34;   19.&#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
>>> happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&#34; - &#34;Apache Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&#34;   20.&#34;Apache OpenOffice is  free software :&#34; - &#34;Apache OpenOffice jest darmowym programem:&#34;   21.&#34;You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees&#34; - &#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&#34;   22.&#34;Install it on as many PCs as you like&#34; - &#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&#34;   23.&#34;Use it for any purpose - private, educational, government and public
>>>   administration, commercial...&#34; - &#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&#34;   24.&#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&#34; - &#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników, itd.&#34;   25.&#34;Apache OpenOffice is  standards compliant: &#34; - &#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&#34;   26.&#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS   www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300)
>>>   as its native file format.&#34; - &#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu pliku.&#34;   27.&#34;Find out more or try it today!&#34; - &#34;Dowiedz się więcej lub wypróbuj dzisiaj&#34; -   &#34;dowiedz się więcej&#34; means &#34;find out more&#34; and &#34;wypróbuj dzisiaj&#34; means &#34;try it today&#34;    28.&#34;Products&#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below)  - &#34;Produkty&#34;   29.&#34;More&#34; (menu on right) - &#34;Więcej&#34;   30.&#34;Suite&#34; - &#34;Zestaw&#34;   31.&#34;Reviews&#34; - &#34;Recenzje&#34; or &#34;Opinie&#34;    
>>>                
>>>              
>>>                
>>>                  
>>>                   Dnia 24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &lt;[hidden email]&gt; napisał(a):
>>>                  
>>>                  
>>>                    Hi Piotr, Dzien dobry!
>>>  
>>>  Regarding the homepage:
>>>  The main and the download page are already done, but if you find
>>>  something to improve, just drop me a line.
>>>  
>>>  Several other pages still need to be translated, beginning with:
>>>  www.openoffice.org www.openoffice.org
>>>  and the sub-pages.
>>>  
>>>  For the moment you can send me the translated text, I will then put it
>>>  online.
>>>  
>>>  To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
>>>  openoffice.apache.org openoffice.apache.org
>>>  especially those referring to &#34;Pootle&#34;.
>>>  
>>>  Kind regards, Matthias
>>>  
>>>  Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:
>>>  
>>>  Dear Open Office Team!
>>>  I would like to help you in translating your software and website into
>>>  Polish language.
>>>  
>>>  Best regards,
>>>  Peter
>>>  
>>>  Pozdrawiam,
>>>  Piotr Iwan
>>>  *mobile: (48) 603 960 580*
>>>
>>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
> For additional commands, e-mail: [hidden email]
>


smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Re: Polish translation

materspei
In reply to this post by Matthias Seidel
Hi sorry for those additional signs in my translation, probably  mailbox do something. Anyway if you get them again i will try to send email from my gmail account.   Here&#39;s translation of what you&#39;ve send me.    EN: It&#39;s easy to
change to Apache OpenOffice - the software reads all  major competitors&#39;
files  PL: Z łatwością
przesiądziesz się na Apache OpenOffice – program odczytuje
wszystkie główne pliki konkurencyjnych programów   EN: Wordprocessor  PL: Edytor tekstu   EN: Spreadsheet  PL: Arkusz
kalkulacyjny   EN: Presentation
program  PL: Program do
tworzenia prezentacji   EN: Vector drawing
tool  PL: Program do
tworzenia grafiki wektorowej   EN: Database  PL: Baza danych   EN: Mathematical
function creator  PL: Kreator funkcji
matematycznych
                  Dnia 28 maja 2017 14:01 Matthias Seidel &lt;[hidden email]&gt; napisał(a):


                   Thanks again for translating!

 I put everything online now. However I still need a few more strings:

 EN: It&#39;s easy to change to Apache OpenOffice - the software reads all
 major competitors&#39; files
 PL:

 EN: Wordprocessor
 PL:

 EN: Spreadsheet
 PL:

 EN: Presentation program
 PL:

 EN: Vector drawing tool
 PL:

 EN: Database
 PL:

 EN: Mathematical function creator
 PL:

 Kind regards, Matthias


 Am 27.05.2017 um 13:54 schrieb materspei:

 Hi.   Here&amp;#39;s my translation of page  www.openoffice.org www.openoffice.org   1. I want to ask about this sentence  s.apache.org &amp;#34;Apache OpenOffice 4.1.3 Wydany&amp;#34;  what&amp;#39;s the sentence on english version of your site is it &amp;#34;Apache OpenOffice Version 4.1.3&amp;#34;? So if i&amp;#39;m correct, translation in polish should be &amp;#34;Apache OpenOffice wydanie 4.1.3&amp;#34; or &amp;#34;Apache OpenOffice wersja 4.1.3&amp;#34; Let me know what&amp;#39;s the sentence on english version of site and if it&amp;#39;s not very well translate to polish i will send you good translation.   2.&amp;#34;Apache OpenOffice Product Description&amp;#34; - &amp;#34;Apache OpenOffice opis produktu&amp;#34;   3.&amp;#34;Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
 download, use, and distribute.  www.openoffice.org Download it now , and get:&amp;#34; - &amp;#34;Kompatybilny z większością innych zestawów programów biurowych, Apache Open Office można pobrać, używać i rozpowszechniać za darmo. Pobierz go teraz i otrzymaj:&amp;#34; , &amp;#34;pobierz go teraz&amp;#34; means &amp;#34;download it now&amp;#34;    4.&amp;#34; www.openoffice.org Writer  a word processor you can use for
     anything from writing a quick letter to producing an entire book.&amp;#34; - &amp;#34;Writer edytor tekstu, którego można używać do wszystkiego od napisania krótkiego listu po stworzenie całej książki.&amp;#34;   5.&amp;#34; www.openoffice.org Calc  a powerful spreadsheet with all the tools
     you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
     or sizzling graphics.&amp;#34; - &amp;#34;Calc potężny arkusz kalkulacyjny z wszystkimi narzędziami potrzebnymi do liczenia, analizowania i prezentowania twoich danych w raportach liczbowych lub w oszałamiających grafikach.&amp;#34;   6.&amp;#34; www.openoffice.org Impress  the fastest, most powerful
     way to create effective multimedia presentations.&amp;#34; - &amp;#34;Impress najszybszy, najpotężniejszy sposób na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych.&amp;#34;   7.&amp;#34; www.openoffice.org Draw  lets you produce everything from
     simple diagrams to dynamic 3D illustrations.&amp;#34; - &amp;#34;Draw pozwala na stworzenie wszystkiego od prostych grafik do dynamicznych ilustracji 3D&amp;#34;   8.&amp;#34; www.openoffice.org Base  lets you manipulate databases seamlessly.
     Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
     Apache OpenOffice.&amp;#34; - &amp;#34;Base umożliwi ci na bezproblemowe operowanie bazami danych. Twórz i modyfikuj tabele, formularze, kwerendy i raporty, to wszystko wewnątrz pakietu Apache OpenOffice.&amp;#34;   9. www.openoffice.org Math  lets you create
     mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
     your formulas into the equation editor.&amp;#34; - &amp;#34;Math da ci możliwość stworzenia równań matematycznych za pomocą interfejsu graficznego lub za pomocą bezpośredniego wpisywania wzorów w edytorze równań.&amp;#34;   10.&amp;#34;Why Apache OpenOffice?&amp;#34; - &amp;#34;Dlaczego Apache OpenOffice?&amp;#34; or &amp;#34;Dlaczego  Apache OpenOffice to dobry wybór?&amp;#34;, second translation means something like &amp;#34;Why apache OpenOfiice is the right choice?&amp;#34;, both polish translation are correct.   11.&amp;#34;Apache OpenOffice is synonymous with  quality :&amp;#34; - &amp;#34;Apache OpenOffice to synonim jakości:&amp;#34;   12.&amp;#34;The  www.openoffice.org roots of Apache OpenOffice  go back twenty years, creating a mature
   and powerful product&amp;#34; - &amp;#34;Korzenie Apache OpenOffice sięgają dwudziestu lat wstecz, czyniąc go dojrzałym i potężnym produktem&amp;#34; , &amp;#34;korzenie Apache OpenOffice&amp;#34; means &amp;#34;The roots of Apache OpenOffice&amp;#34;   13.&amp;#34;Many millions of users&amp;#34; - &amp;#34;Wiele milionów użytkowników&amp;#34;   14.&amp;#34; www.openoffice.org Independent reviewers  around the world have recommended the product&amp;#34; - &amp;#34;Nasz produkt jest polecany przez niezależnych recenzentów z całego świata&amp;#34; , &amp;#34;niezależnych recenzentów&amp;#34; means &amp;#34; independent reviewers&amp;#34;   15.&amp;#34;With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
   hide - the product stands or falls on its reputation&amp;#34; - &amp;#34;Z w pełni otwartym procesem rozwojowym, Apache OpenOffice nie ma niczego do ukrycia - produkt utrzymuje się lub upada zależąc od swojej reputacji&amp;#34;   16.&amp;#34;Apache OpenOffice is  easy to use :&amp;#34; - &amp;#34;Apache OpenOffice jest łatwy w użyciu&amp;#34;   17.&amp;#34;The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
   has used a competitive product&amp;#34; - &amp;#34;Program będzie wyglądał i wydawał się znajomy oraz będzie nadawał się do natychmiastowego użytkowania dla każdego kto korzystał z konkurencyjnego oprogramowania&amp;#34;   18.&amp;#34;Few  www.openoffice.org language barriers  - if it&amp;#39;s not yet available in your language,
   the chances are it will be soon&amp;#34; - &amp;#34;Zaledwie kilka barier językowych - jeśli nie jest dostępny w twoim języku, są szanse że wkrótce będzie.&amp;#34; &amp;#34;barier językowych&amp;#34; means &amp;#34;language barriers&amp;#34;   19.&amp;#34;Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers,
 happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike&amp;#34; - &amp;#34;Apache Open Office jest wspierany przez globalną społeczność przyjaznych wolontariuszy, szczęśliwych gdy mogą zapewnić wsparcie zarówno dla nowych jak i dla zaawansowanych użytkowników&amp;#34;   20.&amp;#34;Apache OpenOffice is  free software :&amp;#34; - &amp;#34;Apache OpenOffice jest darmowym programem:&amp;#34;   21.&amp;#34;You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees&amp;#34; - &amp;#34;Możesz pobrać Apache OpenOffice kompletnie za darmo i bez żadnych opłat licencyjnych&amp;#34;   22.&amp;#34;Install it on as many PCs as you like&amp;#34; - &amp;#34;Zainstaluj go na dowolnej ilości komputerów&amp;#34;   23.&amp;#34;Use it for any purpose - private, educational, government and public
   administration, commercial...&amp;#34; - &amp;#34;Używaj go z do jakiegokolwiek przeznaczenia - prywatnego, edukacyjnego, rządowego i w administracji publicznej, komercyjnego...&amp;#34;   24.&amp;#34;Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.&amp;#34; - &amp;#34;Przekaż dalej za darmo kopie dla rodziny, przyjaciół, studentów, pracowników, itd.&amp;#34;   25.&amp;#34;Apache OpenOffice is  standards compliant: &amp;#34; - &amp;#34;Apache OpenOffice jest zgodny z normami&amp;#34;   26.&amp;#34;The first software package in the world to use  www.oasis-open.org OASIS   www.oasis-open.org OpenDocument Format  (ISO/IEC 26300)
   as its native file format.&amp;#34; - &amp;#34; Pierwszy na świecie pakiet oprogramowania który używa formatu OASIS OpenDocument (ISO/IEC 26300) jako swojego naturalnego formatu pliku.&amp;#34;   27.&amp;#34;Find out more or try it today!&amp;#34; - &amp;#34;Dowiedz się więcej lub wypróbuj dzisiaj&amp;#34; -   &amp;#34;dowiedz się więcej&amp;#34; means &amp;#34;find out more&amp;#34; and &amp;#34;wypróbuj dzisiaj&amp;#34; means &amp;#34;try it today&amp;#34;    28.&amp;#34;Products&amp;#34; (menu on right with list of OpenOffice programs below)  - &amp;#34;Produkty&amp;#34;   29.&amp;#34;More&amp;#34; (menu on right) - &amp;#34;Więcej&amp;#34;   30.&amp;#34;Suite&amp;#34; - &amp;#34;Zestaw&amp;#34;   31.&amp;#34;Reviews&amp;#34; - &amp;#34;Recenzje&amp;#34; or &amp;#34;Opinie&amp;#34;    
                 
               
                
                 
                  24 maja 2017 16:15 Matthias Seidel &amp;lt;[hidden email] napisał(a):
                 
                 
                  Piotr, Dzien dobry!
   
  Regarding the homepage:
  The main and the download page are already done, but if you find
  something to improve, just drop me a line.
   
  Several other pages still need to be translated, beginning with:
  www.openoffice.org www.openoffice.org
  and the sub-pages.
   
  For the moment you can send me the translated text, I will then put it
  online.
   
  To translate OpenOffice (App/Help) itself see the steps described here:
  openoffice.apache.org openoffice.apache.org
  especially those referring to &amp;#34;Pootle&amp;#34;.
   
  Kind regards, Matthias
   
  Am 24.05.2017 um 14:55 schrieb Piotr Iwan:

  Dear Open Office Team!
  I would like to help you in translating your software and website into
  Polish language.
   
  Best regards,
  Peter
   
  Pozdrawiam,
  Piotr Iwan
  *mobile: (48) 603 960 580*