dotaz

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dotaz

Milan Jaroš
Zdravím,

mám Open office 4.1.6 a začalo se mi stávat, že neotevřu excelovský soubor s příponou .xlsx

Když si stáhnu vaši poslední verzi 4.1.8. bude tento problém odstraněn ?

Děkuji za info

ing.Milan Jaroš, jednatel Extreme media s.r.o.
tel.+420 608 608 609
www.exme.cz
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]