foutmelding

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

foutmelding

Jozef D'Haens

vroeger had ik Open Office 3.4.1

ik heb de versie 3.4.1 verwijderd en nu de versie 4.1.3 volledige installatie gedownload

alles is ok behalve dat ik na het openen van een willekeurig document steeds het volgende krijg


als ik op 'ok' klik dan verdwijnt de foutmelding en kan men normaal werken

is dit eenvoudig op te lossen? ben niet onderlegd in computers en bijkomend probleem is dat men bij opzoeking in ondersteuning vaak verwijst naar Engelse teksten

alvast bedankt

D'Haens Jozef 

[hidden email]
Loading...