pomoc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pomoc

top-production
 
Dobrý den,
 
mám prosbu. Při přeinstalaci PC se mi tento dokument převedl do jakéhosi řeckého písma.
Je nějaká možnost jak získat data zpět?
 
 
Děkuji
 
 
MgA. Jan Smolík
TOP Production
tel: 603 410 917
[hidden email]
[hidden email]
www.top-production.cz


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]

1999 2.ods (23K) Download Attachment