spørsm=?ISO-8859-1?Q?=E5l?= ang OO 2.0 påstørre servere

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

spørsm=?ISO-8859-1?Q?=E5l?= ang OO 2.0 påstørre servere

Sindre Findal Vinje


?Hei.Jeg jobber p? Teigar ungdomsskole, hvor vi bruker Open Office 1.1. N?r jeg sp?r IT-seksjonen om hvorfor ikke vi har f?tt OO 2.0, sier de at den enda ikke er "ferdig" for ? kj?res p? st?rre servere etc. De vil ikke v?re fors?kskaniner. Jeg synes dette h?res litt underlig ut, da dere lenge har testet OO 2.0  i diverse rc og betautgaver. Mao; var den OO utgaven som kom ut 20.10.05 klar for ? kj?res i st?rre servere? Evt. n?r og hvor kommer det en "server-edition"?Jeg hadde blitt sv?rt takknemlig med en raskt svar p? dette, da vi trenger et noe mer moderne tekstbehandlingsprogram.?Mvh Sindre Vinje------------------------------------------------------------------------------------------Sindre VinjeLektor v/ Teigar ungdomsskole Grindstuveien 313121 T?nsbergNorwaytlf. +47 33402860, fax. +47 33402861e-post: [hidden email]://www.teigar.gs.vf.no/------------------------------------------------------------------------------------------


?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: spørsmål ang OO 2.0 påstørre servere

CPHennessy
On Sat December 3 2005 14:12, Sindre Findal Vinje wrote:

> Hei.
>
> Jeg jobber på Teigar ungdomsskole, hvor vi bruker Open Office 1.1. Når jeg
> spør IT-seksjonen om hvorfor ikke vi har fått OO 2.0, sier de at den enda
> ikke er "ferdig" for å kjøres på større servere etc. De vil ikke være
> forsøkskaniner. Jeg synes dette høres litt underlig ut, da dere lenge har
> testet OO 2.0  i diverse rc og betautgaver. Mao; var den OO utgaven som kom
> ut 20.10.05 klar for å kjøres i større servere? Evt. når og hvor kommer det
> en "server-edition"?
>
> Jeg hadde blitt svært takknemlig med en raskt svar på dette, da vi trenger
> et noe mer moderne tekstbehandlingsprogram.

This list is generally an English only mailing list. If you would like to
communicate in your own language then please have a look at
http://no.openoffice.org -> "Mailing list" or email [hidden email].

Please reply to [hidden email] only

--
CPH : openoffice.org contributor

Maybe your question has been answered already?
                                http://user-faq.openoffice.org/#FAQ

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]